Jana Čepa  /  Vlnky

  • 057/0010
  • olej na plátne
  • 80 x 60
  • 2009
  • Cena: 700,- €
  • sofa

pochádza z Tatier, žije a pracuje v Bratislave.

V rokoch 2003 – 2009 študovala maľbu na VŠVU u prof. Jána Bergera, štúdium ukončila u Klaudii Kosziby.

 

Priestory Jany Čepovej sú výseky, detaily dôverne známej reality, prostredia. Vznikajú často ako mimovoľné pohľady, v očakávaní niečoho, čo by sa mohlo stať. Zablúdený pohľad sa niekedy vráti, naznačuje, že všetko je tak, ako má byť, alebo naopak, zaregistrujeme nepatrnú zmenu atmosféry, ako predzvesť nejakého úkazu. Na dramatické vyvrcholenie by sme čakali márne. Pozornosť, ktorá je vedome venovaná nehybnosti, konštantnosti prostredia, určitej náhodnej konštelácii prvkov, vedome organizovaných do obrazovej plochy, pripomína metaforu plynutia času, nezávisle od miery nášho zasahovania, či účasti.

Klaudia Kosziba